Bahasa: EN | BM |

Dasar Privasi

Kenyataan privasi ini mewakili dasar privasi yang terpakai kepada semua entiti undang-undang yang dimiliki oleh Joma (Johor) Sdn Bhd. Sekiranya berlaku sebarang perubahan pada pernyataan privasi ini untuk penambahbaikan perkhidmatan kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut di sini. Sila baca dan fahami pernyataan privasi ini sebelum memberikan maklumat anda kepada kami atau menggunakan perkhidmatan kami.

Kenyataan privasi ini digunakan pada https://www.jomajohor.com.my dan laman web mana-mana entiti undang-undang Joma (Johor) Sdn Bhd dan aktiviti dalam talian yang berkaitan. Selanjutnya, pernyataan privasi ini memberikan maklumat kepada subjek data luaran yang tidak terlibat atau bekerja dengan Joma (Johor) Sdn Bhd, di mana subjek data memberikan kami Data Peribadi, atau kami mengumpul data sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan biasa kami, daripada pihak ketiga- pembekal perkhidmatan pihak, rakan kongsi kontrak, sumber awam, majikan atau organisasi terdahulu, pameran perdagangan atau saluran komunikasi seperti e-mel.

 1. Bagaimana dan Mengapa Kami Menggunakan Data Peribadi

  • Data Peribadi

   Semasa menggunakan perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan kami maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda (Data Peribadi). Secara peribadi, maklumat yang boleh dikenal pasti mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

   • Nama (termasuk tetapi tidak terhad kepada nama individu atau nama berdaftar entiti perniagaan)
   • Butiran pengenalan peribadi (termasuk tetapi tidak terhad kepada butiran pasport)
   • Alamat emel
   • Nombor telefon
   • Alamat, Negeri, Poskod, Bandar
   • Butiran perbankan
   • Bahasa pilihan
   • Perkhidmatan atau produk pilihan
   • Maklumat lain yang berkaitan

  • Apabila anda melawat laman web kami

   Apabila anda melawati laman web Joma (Johor) Sdn Bhd, kami mengumpul data melalui kuki untuk menjejaki aktiviti di laman web kami. Data yang kami kumpulkan melalui kuki terdiri daripada data yang berkaitan dengan peranti anda, alamat IP dan penggunaan laman web anda. Kami menggunakan data yang dikumpul melalui kuki untuk memberikan anda pengalaman pengguna yang terbaik untuk menambah baik kandungan laman web dengan menjejaki corak penggunaan dan pilihan rakaman dan untuk membenarkan anda log masuk ke laman tertentu.

  • Apabila anda melanggan buletin

   Apabila anda menghubungi kami, seperti untuk hubungan perniagaan atau minat, memesan produk dan perkhidmatan atau berkaitan dengan projek, media atau, hubungan pelabur, hubungan pembekal, penajaan, atau mendaftar untuk acara, kami mengumpul Data Peribadi anda untuk membolehkan kami untuk memenuhi permintaan atau minat anda, memberikan sokongan, atau mematuhi kewajipan kontrak atau bersedia untuk memasuki kontrak. Apabila kami mempunyai hubungan pelanggan yang sedia ada dengan anda, kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menyediakan komunikasi dan memasarkan langsung produk dan perkhidmatan kami.

  • Apabila kita menjalankan penyiasatan usaha wajar integriti

   Jika dan apabila kami rasa perlu, kami akan menilai penyiasatan usaha wajar integriti. Ini termasuk mengumpul maklumat untuk menilai potensi hubungan perniagaan atau rakan kongsi, operasi, dan etika perniagaan mereka. Siasatan ini mungkin termasuk pemprosesan Data Peribadi seperti kedudukan dan peranan organisasi, hubungan atau hubungan dengan wakil pihak berkuasa awam atau pembuat keputusan yang berkaitan, kemungkinan penyenaraian sekatan, kontrak, keahlian yang berkaitan, rujukan, tuntutan undang-undang dan isu reputasi. Asas undang-undang adalah untuk mematuhi kewajipan undang-undang, mengejar kepentingan sah kami dan mewujudkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

 2. Perkongsian Data Peribadi

  Kami tidak akan berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga kecuali dalam keadaan di mana perkongsian tersebut diperlukan sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan biasa kami atau untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan kami kepada anda.

  Kadangkala kami menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga luaran untuk menyampaikan perkhidmatan bagi pihak kami dan atas arahan kami seperti yang dinyatakan dalam perjanjian pemprosesan data dengan pembekal perkhidmatan yang berkaitan. Kami menggunakan pembekal perkhidmatan tersebut untuk tujuan perundingan, perkhidmatan pengambilan, perkhidmatan kewangan, perkhidmatan keselamatan, perkhidmatan IT, perkhidmatan komunikasi dan integriti kerana perkhidmatan ketekunan. Dalam keadaan sedemikian, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak tersebut setakat yang diperlukan untuk melaksanakan kerja tersebut.

  Kami tidak akan mendedahkan Data Peribadi anda dengan sengaja kepada pihak ketiga untuk tujuan membenarkan mereka memasarkan produk atau perkhidmatan mereka kepada anda.

  Apabila dikehendaki oleh undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang boleh dikuatkuasakan, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda atas sebab undang-undang dalam Joma (Johor) Sdn Bhd dan kepada pihak berkuasa awam atau kerajaan tetapi hanya setakat yang kami perlu berbuat demikian.

 3. Pemindahan Data Peribadi

  Maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan ke dan diselenggara pada komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

  Persetujuan anda terhadap Pernyataan Privasi diikuti dengan penyerahan maklumat sedemikian mewakili persetujuan anda terhadap pemindahan itu.

  Kami akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat dan mengikut Pernyataan Privasi ini dan tiada pemindahan maklumat peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

 4. Kuki

  Sesetengah laman web atau Perkhidmatan kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di laman web atau perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

  Kuki ialah fail dengan sejumlah kecil data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda.

  Sekiranya anda tidak mahu menerima kuki tersebut, anda boleh mengkonfigurasi penyemak imbas anda untuk tidak menolak semua kuki atau untuk menunjukkan bila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, anda mungkin tidak dapat menggunakan semua ciri dan fungsi laman web atau perkhidmatan kami.

 5. Keselamatan Pemprosesan

  Kami akan memproses Data Peribadi anda dengan selamat dan akan menggunakan serta mengekalkan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Peribadi anda daripada kemusnahan yang tidak disengajakan atau menyalahi undang-undang atau kehilangan, pengubahan, pendedahan yang tidak dibenarkan atau akses, khususnya di mana pemprosesan melibatkan penghantaran data rangkaian, dan terhadap semua bentuk pemprosesan lain yang menyalahi undang-undang.

  Akses kepada Data Peribadi adalah terhad kepada kakitangan yang diberi kuasa Joma (Johor) Sdn Bhd dan ahli gabungan yang mempunyai kebenaran yang sesuai dan keperluan perniagaan yang jelas untuk data tersebut.

 6. Pengekalan dan Pemadaman Data

  Data Peribadi anda akan disimpan selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang sah untuk pemprosesan dan selagi dikehendaki oleh undang-undang. Jika anda atau majikan anda mempunyai hubungan kontrak dengan kami, sebarang Data Peribadi yang berkaitan dengan anda akan disimpan selagi perlu untuk membolehkan kami memenuhi kewajipan kami yang berkaitan dengan hubungan kontrak tersebut.

  Jika anda bersetuju dengan pemprosesan tertentu, kami menyimpan Data Peribadi anda sehingga anda menarik balik kebenaran anda atau apabila Data Peribadi tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan pemprosesan.

 7. Pernyataan Privasi Pihak Ketiga

  Pernyataan Privasi ini menangani pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi oleh Joma (Johor) Sdn Bhd seperti yang diterangkan di atas. Pernyataan Privasi ini tidak menangani atau mengawal amalan privasi yang diterima pakai oleh pihak ketiga di laman web pihak ketiga atau berkaitan dengan perkhidmatan pihak ketiga yang boleh diakses melalui penggunaan laman web tersebut. Walaupun kami hanya cuba untuk memautkan ke laman web yang berkongsi piawaian tinggi kami untuk privasi, kami tidak bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk kandungan atau amalan privasi yang digunakan oleh laman web pihak ketiga atau perkhidmatan pihak ketiga. Kami menggalakkan anda membiasakan diri dengan dasar privasi yang terpakai pada laman web atau perkhidmatan tersebut sebelum memberikan Data Peribadi anda kepada mereka.

 8. Perubahan pada Pernyataan Privasi Ini

  Kami mungkin mengemas kini Pernyataan Privasi kami dari semasa ke semasa. Jika kemas kini sedemikian adalah kecil dan tidak mempunyai makna material untuk hak anda atau cara kami menggunakan Data Peribadi, kami mungkin membuat perubahan tersebut tanpa menyiarkan notis khusus di laman web kami. Anda dinasihatkan untuk menyemak Penyata Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan.